BPO – Hiện nay, hệ thống điện trên địa bàn huyện Chơn Thành được đồng bộ với hệ thống điện các xã, thị trấn theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hệ thống điện đã đáp ứng tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.

Đến nay, trên địa bàn huyện Chơn Thành đã đầu tư, vận hành hơn 303km đường dây trung áp, 252km đường dây hạ áp, 818 trạm biến áp tổng dung lượng 214.445kVA. Trong đó, 426 trạm biến áp công cộng phục vụ bán điện lẻ với tổng dung lượng 197.108kVA, 392 trạm biến áp điện lực sử dụng với tổng dung lượng 17.338kVA. Tỷ lệ sử dụng điện trên địa bàn huyện đạt 99,02%, tỷ lệ đường giao thông nông thôn có điện chiếu sáng đạt 43%.

Công nhân ngành điện tu sửa đường dây tại thị trấn Chơn Thành

Huyện Chơn Thành đã có 100% xã đạt tiêu chí điện nông thôn. Toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn huyện được ngành điện thường xuyên kiểm tra, rà soát và đầu tư cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Báo Bình Phước – Đỗ Trình