Bộ Xây dựng: 06 tháng đầu năm nay có tới 200.000 giao dịch đất nền, lớn hơn cả năm 2021

Tại "hội nghị phát triển thị trường bất động sản ...

« Đọc Thêm »