Chính phủ gọi vốn đầu tư nước ngoài vào loạt dự án metro tỉ đô tại TP.HCM

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký danh mục ...

« Đọc Thêm »